Archief artikels

 • "Onsportieve Fout" nieuw vanaf... nu

  Er zijn 5 criteria om te bepalen of er een onsportieve fout moet worden gefloten:

  1. Geen legitieme poging om enkel de bal te spelen volgens de geest en de bedoeling van de spelregels.

  2. Buitensporig hard contact, veroorzaakt door een speler in een poging om de bal te spelen of zijn tegenstander.

  3. Een onnodig contact, veroorzaakt door een verdediger met het doel de vooruitgang van de ploeg in aanval tijdens de transitie te stoppen. Deze bepaling is van toepassing tot de aanvaller zijn ‘act of shooting’ inzet.

  4. Contact dat veroorzaakt is met een aanvaller achteraan of zijdelings, in een poging een "fast break" te stoppen terwijl er geen tegenstander meer is tussen de aanvaller en de basket van de tegenstrevers.  Deze bepaling is van toepassing tot de aanvaller zijn act of shootinginzet.

  5. Contact door een verdediger op een tegenstrever op het speelveld gedurende de laatste 2 minuten van de 4e periode periode en en van elke verlenging, terwijl de bal nog buiten het speelveld is voor een inworp en nog steeds in de handen van de scheidsrechter of ter beschikking van de speler die de inworp moet nemen.


  Toch ook nog dit: de loopregel is eveneens veranderd en een speler zal gediskwalificeerd worden na 2 technische fouten, na 2 onsportieve fouten of na 1 onsportieve fout & 1 technische fout.

  Hier vind je een overzicht van de wijzigingen. • !! WIJZIGING SPELREGELS vanaf 1 SEPTEMBER !!

  Wij werden zopas (01 september) in kennis gesteld van de laatste wijzigingen van de spelregels, wij doen hierbij dan ook een poging om iedereen nog tijdig te verwittigen ...

  Nieuwe spelregels: een overzicht

  FIBA publiceerde heel recent een update van de spelregels, die in België vanaf 1 september 2017 zullen toegepast worden. De spelregelwijzigingen hebben ook een impact op de tafelofficials. Omwille van de late oplevering van FIBA is momenteel enkel de Engelstalige versie beschikbaar van de officiële reglementen en wijzigingen. 

  Via deze link vind je een uitgebreid overzicht (met beeldmateriaal) van de voornaamste wijzigingen. Via deze link vind je de nieuwe handleiding voor tafelofficials.

  KLIK OM DE WIJZIGINGEN TE BEKIJKEN

  Samenvatting wijzigingen

  1. Een team bestaat vanaf nu uit max. 21 leden: 12 spelers, 2 coaches en 7  'ploegleden'
  2. Iedereen in het team moet dezelfde kleur sleeves en andere 'extra uitrusting' dragen
  3. Je hebt enkel nog een rode (Q1 & Q3) en blauwe of zwarte pen (Q2, Q4 & OT) nodig om het scoreformulier in te vullen
  4. Diskwalificerende fout = altijd 2 vrijworpen + balbezit
  5. Referees hanteren vanaf nu 5 criteria om te bepalen of een fout 'onsportief' is of niet
  6. De loofoutregel wijzigt in bepaalde situaties

  Wil je altijd op de hoogte zijn (en blijven) dan kan je inschrijven op de nieuwsbrief van Basketbal Vlaanderen, bron van informatie. Klik HIER.
 • Overlijden van dhr. Marc Vandecauter

  Met grote verslagenheid delen wij jullie het overlijden mee van dhr. Marc Vandecauter, vader van Roel, vroegere scouter van onze A-ploeg, fervent supporter en erelid van onze club.
  Het was geen verrassing maar het komt toch bijzonder hard aan.

  Het clubbestuur.

Pagina's