De Voorzitter spreekt ...

Beste basketbalvrienden,

2020 zal voor velen het speciaalste jaar uit hun leven zijn, voor sommige ouderen overtreft het zelfs de wereldoorlogen, de geschiedenis wordt heringedeeld: vóór Covid 19 en nà Covid 19.

Volledig onzichtbaar, genadeloos voor iedereen ongeacht kleur, afkomst of religie. Gelijkheid voor iedereen bestaat blijkbaar toch, maar op deze manier hadden we het ook niet voor ogen. Het virus laat diepe sporen na: tijdelijke werkloosheid, faillissementen, gesloten horeca, cultuur en sport on hold, waardoor ons sociaal leven is komen stil te staan. 

Pagina's