Jeugdwerking

ONZE JEUGDWERKING

De jeugdopleiding is de bestaansreden van de club en is op twee peilers gebouwd:

 1. Kwalitatief hoogstaande baskettechnische opleiding.

Het doel van onze jeugdopleiding is aan zo veel mogelijk jongeren basketbal te initiëren en te laten spelen en een zo groot mogelijke doorstroming naar de seniorploeg te realiseren. De jeugdtrainers zijn in het bezit van een trainersdiploma. Om de band met de club te versterken moet het niveau van de opleiding voldoende uitdaging bieden aan de beteren, zonder dat echter de mindere talenten in de kou blijven staan.

Daarom wordt per groep zo veel mogelijk op hetzelfde niveau gewerkt en worden dus getalenteerde jeugdspelers ingeschakeld in een hogere leeftijdscategorie.

 1. Pedagogisch verantwoorde vorming

Ook aan het pedagogische aspect van de vorming wordt veel aandacht besteed. Daarom werden volgende werkingsprincipes uitgewerkt:

 • Al onze jeugdcoaches zijn basketbaltechnisch geschoold en opgeleid om op een pedagogisch verantwoorde wijze met de jeugd om te gaan;

 • Er wordt planmatig gewerkt rekening houdend met de doelstellingen per leeftijdscategorie;

 • Iedereen is welkom en wordt opgevangen op zijn niveau; wij mogen ook niet vergeten dat om basketbal te spelen wij per jeugdploeg 8 tot 12 spelers nodig hebben om het seizoen probleemloos te kunnen uitspelen;

 • Basketbal is een teamsport en vraagt dan ook ploegdiscipline en aanvaarding van de kwaliteiten van “alle” spelers van de ploeg;

 • Elke jeugdspeler heeft recht op speeltijd op voorwaarde dat hij de trainingen met regelmaat en inzet bijwoont;

 • Voor alle spelers geldt een éénvormige gedragscode;

 • Onze spelers alsook hun ouders nemen de fair play in acht tegenover alle spelers, scheidsrechters, begeleiders en materiaal.

 

ONZE JEUGDOMKADERING.

 • De jeugdcoördinator

 Belast met de sportieve aspecten: begeleiding en teamvorming jeugdtrainers, opstellen en opvolgen sporttechnisch plan en individuele fiches, organiseren van oefenmatchen, stages en kampen, inschrijven voor tornooien, opzoeken en informeren over clinics voor jeugdtrainers, link met de hoofdtrainer en het bestuur, mede organiseren club - jeugddag, samenstelling van de jeugdploegen in samenspraak met trainers, ……

 • De jeugdtrainers

 Belast met

* de organisatie van de twee of drie trainingen per week van hun jeugdploeg en het begeleiden en coachen van hun ploeg tijdens de reguliere competitie.

* het initiëren van de jeugdspelers in de basketbalsport en het aanleren van baskettechnische vaardigheden die tot uiting komen tijdens de competitiewedstrijden. Ook de fysische ontwikkeling van de jeugdspelers valt onder hun verantwoordelijkheid, dit volgens leeftijd en lichamelijke en motorische ontwikkeling van de groep.

 • De teambegeleiders:

Moeten op de hoogte zijn van de regels voor de aantekenaar, tijdopnemer en 24”operator en waken over het respect voor de sportpedagogische regels van de club. Zorgen voor de ontvangst, begeleiding en vergoeding van de scheidsrechters.