WATERGEWENNING 2018

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2018
KLIK VOOR INFO

 KLIK HIER VOOR PDF INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

OMNISPORT GSF-TIENEN

ORGANISEERT

WATERGEWENNING VOOR BABY’S EN PEUTERS

           

Voor wie ?

  • Elke baby van 6 maand tot de peuterleeftijd van 2,5 jaar (groep 1 en 2)

Indien mogelijk eerst uw huisarts of kinderarts raadplegen

 

  • Ook voor 2 ½- , 3 ½ jarigen voorzien wij een lessenreeks met als doelstelling het aanleren van drijven, ademhalingsoefeningen en de eerste aanzet tot beenbewegingen in het water. Ideaal overgang naar het leren zwemmen! (groep 3)

 

 

Hoe verloopt een lessenreeks?

De  lessen vinden plaats in een rustig en klein zwembad, diepte1,10 men in een watertemperatuur van 30°.

Kleedkamers en sanitair zijn aanwezig. Aankleedkussens dienen meegebracht te worden.

Twee ervaren en geschoolde lesgeefsters begeleiden de lessenreeks en geven voortdurend aanwijzigingen en tips.

Elke les duurt30’, één van de ouders gaat mee in het water, samen met het kind. De tweede ouder mag ook aandachtig toekijken.

 

 

Praktische informatie?

Schrijven zich in voor de lessenreeks en betalen het deelnamebedrag OP VOORHAND op rekeningnummer BE79 9793 9158 2133 van Alain Verheyden. De inschrijving is PAS definitief na ontvangst lesgeld.

Bovendien bezorgen wij , na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest dat je bij de mutualiteit kan inbrengen voor een tussenkomst in de aansluitingskosten van pakweg 15 tot 25 € naargelang de mutualiteit.

 

 

Wat ?

10 lessen van een half uur

 

 

Waar ?

In het instructiebad van het stedelijk zwembad Tienen de Blyckaert

 

Wanneer ?

Telkens op vrijdag, dit op volgende data:

5 – 12 – 19 – 26 oktober, 9 – 16 – 23 – 30 november, 7 - 14 december 2018.

telkens van 18 tot 19 uur (twee groepen). De derde groep (vanaf  2,5 jaar) wordt opgevangen van 19.00 tot 19.30 uur.  Geen les op 2 november.

 

Prijs?   LESGELD (verzekering ouders en kind inbegrepen):  

            leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen:         45 euro       

            niet leden:                                                                  55 euro

INKOMGELD ZWEMBAD/per beurt:        

baby/peuter + 1 ouder van Tienen:        3 euro (baby 0,50 euro + ouder 2,50 euro)

baby/peuter + 1 ouder Buiten Tienen:   5, 5 euro (baby 2 euro + ouder 3,50 euro)

 

Inschrijvingstrookje opsturen naar:

Alain Verheyden

Vianderstraat 15

3300    Tienen

(0468)12 47 74  – 016/81 91 85

 OOK BIJ OMNISPORT GSF-TIENEN:

MULTIMOVE  vanaf 4 j.

in de Sporthal, Houtemveld, 3300  TIENEN

InfoFOON: Alain Verheyden

 KLIK HIER VOOR PDF INSCHRIJVINGSFORMULIER

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namen van beide ouders of personen die kindje eventueel beurtelings begeleiden in zwembad                                                                                                               Geb.Datum                                       

………………………………. ………………….                                                   ………….

………………………………. ………………….                                                   ………….

 

 

E-Mail: …………………………………………….

 

Vaste telefoon of GSM: ………………………………………………

 

Deelnemende baby(‘s) of peuter(s

 

………………………………. ………………….                            ………….

 

…………………………………………………. ..                           ………….

 

Groep 1 of Groep2 of Groep 3 *( schrappen wat niet past)

 

Straat:……………………………………  Nr.:………………

 

Postcode: ………. Gemeente: ……………………………….

 

Lidnummer Gezinsbond: ……………….  Of  Gezinssport Vlaanderen: ………………

  

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privacyverklaring OMNISPORT GSF TIENEN -  BESCHERMING VAN DE PRIVE-GEGEVENS :

Omnisport GSF Tienen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy

te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens.

Omnisport GSF Tienen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

➢ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel is informeren en communiceren van de activiteiten van onze club: Omnisport GSF Tienen.

➢ verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

➢ vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

➢ passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

➢ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

➢ op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

➢ fotografische materiaal of informatie op de publiek toegankelijke media van

Omnisport GSF Tienen (voorbeeld website) onmiddelijk zullen verwijderen indien hiervoor de vraag wordt gesteld.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Omnisport GSF Tienen vertegenwoordigd door Alain Verheyden

Vianderstraat 15   3300  TIENEN

Telefoon : 0468/157447

Email: alain.verheyden1@gmail.com