Clubvisie

ONZE ALGEMENE CLUBVISIE

Basketbalclub Tienen wil de basketbalsport in Tienen en omgeving promoten bij  jongeren en volwassenen. De opleiding van de jeugd is de bestaansreden van de club.

De club wil de opvang van jongeren ter harte nemen: de jeugd een gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden en aldus de jongeren van de straat houden en via een teamsport groepsgeest, wederzijds respect en sociale vaardigheden bijbrengen.

De club blijft echter in de eerste plaats een competitieclub en stelt zich als doel met een kern van zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Meer concreet is het de ambitie om minstens een vaste waarde in 1ste provinciale afdeling te zijn.

De doorstroming van eigen jeugdspelers naar de seniorploeg of, voor de meest getalenteerden, naar ploegen in nationale of landelijke afdelingen, is het voornaamste doel van onze jeugdwerking.

Het transferbeleid is erop gericht om enkel spelers aan te trekken voor de plaatsen waarvoor geen eigen spelers beschikbaar zijn die het niveau halen van de meerderheid van de ploeg. Zonder dit gericht transferbeleid riskeren wij immers door een daling van ons niveau eigen getalenteerde spelers te verliezen.

De club wenst tevens een recreatief sportaanbod ter beschikking te stellen voor veteranenspelers.