Ongevallenaangifte.

Ongeval = ongevallenaangifte invullen

Klik HIER voor het formulier (PDF).

Het is belangrijk om zoveel mogelijk gegevens in te vullen:


-          Vak 1: in te vullen door de club
-          Vakken 2 tot en met 7: in te vullen door het slachtoffer of zijn wettelijke vertegenwoordiger
-          Vak B: derde pagina onderaan te ondertekenen door het slachtoffer of zijn wettelijke vertegenwoordiger
-          Vak C geneeskundig getuigschrift: in te vullen door de behandelende geneesheer

Bezorg het ondertekende formulier aan onze voorzitter, om aangifte bij ETHIAS te doen.
Na ontvangst zal ETHIAS een dossier aanleggen en je een ontvangstmelding toesturen met :
-   uw dossiernummer
-   een genezingsattest

Gelieve bij volledig herstel het genezingsattest te laten invullen door een arts en zo spoedig mogelijk aan onze
voorzitter te bezorgen
.
Er mogen geen wedstrijden gespeeld worden vóór het genezingsattest in het bezit is van ETHIAS.
De administratieve afhandeling van het dossier kan later gebeuren door alle originele stukken + kwijting(en)
van de mutualiteit aan onze voorzitter te bezorgen.

Indien blijkt dat je tijdens je revalidatie  moet behandeld worden door een gediplomeerde kinésist, kan je terecht bij
STEF VERHEYDEN , de clubkiné.

Met eventuele vragen kan je steeds bij onze voorzitter terecht:

Eddy Backeljauw, Groot Overlaar 51, 3300 Tienen.
Eddy.Backeljauw@Telenet.be
0495/284.627