Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Basketbalclub 2B|SAFE Tienen

 

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook… toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt.

Wij willen een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen onze vereniging. Wij doen onze best om “ongewenst gedrag “ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.

Een van de stappen, die wij genomen hebben is het aanstellen van vertrouwenspersonen. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

 

Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:

‐ (Cyber) pesten en treiteren;

‐ Roddelen en negeren;

‐ Discriminatie;

‐ Agressie en geweld;

‐ Machtsmisbruik;

‐ Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

 

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart.

Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”.

Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

 

Wat doe je bij ongewenst gedrag?

In eerste instantie bespreek je het met degene die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de trainer, jeugdcoördinator, je ouder(s), een bestuurslid, vertrouwenspersoon.

 

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die?

De vertrouwenspersoon is Jo Van Effen.

Je kunt hem als volgt bereiken:

Per mail:  jo.vaneffen@baskettienen.be of telefonisch op 0486/54.35.02

De vertrouwenspersoon is er voor alle leeftijden.

 

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten?

De vertrouwenspersoon:

 luistert naar je verhaal;

 biedt de eerste ondersteuning;

 maakt een inschatting van de ernst van de situatie;

 geeft advies over de te nemen stappen;

 begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing;

 ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen          van aangifte bij de politie;

 

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of, bij jongere kinderen, op verzoek van de ouders.

Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding.

 

Toestemming om informatie te delen met derden

Bij het ontbreken van toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.

2. De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.

3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.

4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.

5. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

6. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon de redenen om de geheimhouding te doorbreken eerst met een ter zake kundige partij bespreken.

7. De vertrouwenspersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.

 

Tienen, 01/07/2020