De Voorzitter spreekt ...

Beste basketbalvrienden,

2020 zal voor velen het speciaalste jaar uit hun leven zijn, voor sommige ouderen overtreft het zelfs de wereldoorlogen, de geschiedenis wordt heringedeeld: vóór Covid 19 en nà Covid 19.

Volledig onzichtbaar, genadeloos voor iedereen ongeacht kleur, afkomst of religie. Gelijkheid voor iedereen bestaat blijkbaar toch, maar op deze manier hadden we het ook niet voor ogen. Het virus laat diepe sporen na: tijdelijke werkloosheid, faillissementen, gesloten horeca, cultuur en sport on hold, waardoor ons sociaal leven is komen stil te staan. 

Sport, basketbal in ons ongeval, is vorig seizoen vroegtijdig stopgezet, sommigen koesterden enige hoop dat het bij de aanvang van het nieuwe seizoen zou beteren, maar diep van binnen wisten we allemaal dat dit niet het geval zou zijn. Met veel goesting en een uitgebreid protocol om alles in veilige omstandigheden te laten doorgaan werd het startschot voor de trainingen gegeven.  Al snel bleek dat de competitiestart zou verschoven worden naar oktober en na twee wedstrijden stonden wij met zijn allen opnieuw achter de baseline. Begrijpelijk en volledig terecht, maar jammer, want het jeugdbestuur en de trainers hadden enorme inspanningen geleverd om zowel de trainingen als de matchen Coronaproof te laten doorgaan. 

Ondertussen hebben de -12 jarigen alweer de trainingen kunnen hervatten, evenwel zonder wedstrijden te spelen, voor al de rest blijft blijft het nagelbijtend uitkijken.

Voor de + 12 jeugdspelers moeten wij afwachten wat de overheden zullen beslissen na nieuwjaar. Zodra het mag zullen wij ook voor hen de trainingen en wedstrijden opnieuw opstarten. Het sociaal contact en de sportieve beleving zijn te belangrijk voor onze jongeren.

Voor de seniorsploegen doen wij een rondvraag: wie heeft in de huidige omstandigheden nog echt zin om deel te nemen aan een “competitie” zonder stijgers en dalers?.

Ondanks dat de competie stil ligt worden er toch nog bergen werk verzet, het secretariaat blijft opvolle toeren draaien, bedankt Jo S. Ook de onze jeugdcoördinator Alain heeft meer dan zijn handen vol, maar kan kan gelukkig rekenen op de steun van Koen en Jo VE , de steunpilaren van ons jeugdbestuur. Ten slotte ook een woordje van dank aan alle trainers, die in uitzonderlijke omstandigheden het beste van zichzelf blijven geven.

2020 nadert zijn einde, trek de deur achter je dicht en kijk hoopvol uit naar 2021. Dat het nieuwe jaar je veel momenten van geluk met je dierbaren mag brengen. Namens het bestuur en mezelf, wensen wij alle spelers, trainers, sponsors en sympathisanten een vreugdevol en voorspoedig nieuwjaar.

Geen restodag in oktober, geen quiz in maart, geen bbq als seizoensafsluiter, zoals velen hebben wij ook out of the box moeten denken om toch nog wat inkomsten te genereren. Hierdoor is het idee is ontstaan om een sixpack met streekbieren en een korf met Italiaanse produkten te verkopen aan democratische prijzen van respectievelijk 20,00 € en 30,00€.

Deze zijn nog steeds te bestellen via onze website of het bestuur, aarzel niet, je steunt er niet alleen onze club mee, maar tevens de lokale handel.


Hou het vooral gezond,

 

De voorzitter en zijn topteam.