Resto 7 oktober: dankwoordje van onze Prizze

Besten,
 
Afgaande op de vele positieve reacties vanwege ouders, spelers, sponsors en sympathisanten, kan ik concluderen dat onze nieuwe formule met het warm buffet een succes is geworden.
 
Ik wil iedereen dan ook van harte bedanken voor de talrijke opkomst en uiteraard was dit alles niet mogelijk geweest zonder Patrick van het Molenhuis in Glabbeek en zijn team die zorgden voor het lekkere eten.
 
Uiteraard ook een extra woordje van dank voor de velen helpende handen van onze bestuursleden en spelers van onze 3 seniorteams, die zich smeten alsof ze een training afwerken.
 
De Prizze